ديشب خواب ديدم امــــام [...] به خوابم اومد و گفت اگر از روي اين نامه صدبار ننويسي و به صد نفر نفرستي و .... چنين و چنان خواهي شد

لطفا اين خواب و نامه رو جدي بگير يه نفر جدي نگرفت تريلي رفت توي كو..... *

يا خواب ديدم امـــ.ــام ... اومد به خوابم و گفت فلان جا مــــســجد بساز يا فلان كار رو انجام بده و ....

حتماً شما هم بارها با چنين نامه هايي يا جديداً در دنياي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و يا چنين گفته هايي در دنياي حقيقي مواجه شده ايد!

والا اگردنياي خواب و رويا چنين اعتباري داشته  و واقعي باشه ، بنده شخــصاً بايد 235 باز از كـــوه پـــرت بشم، 1557 بار ســـنــگــســار بشم، هشتصد بار اعــــ.ـدام بشم و مجموعاً سه ميليون و پانصد ودوزازده هزارو و دويست و بيست و سه بار شـــ.ـــلاق بخورم و....

چون در دنياي خواب و رويا اونقدر حركات موزون و ناموزون و .... انجام داده ام كه اگر رابطه ي دنياي خواب و بيداري چنين نزديك باشد، موستوجب احكامي سنگين تر از اين نيز هستم!! :دي

* توي كوچه شون و همه خونه ها رو خراب كرد و همه مردن!

منبع : شيپور آباد |اعتبارنامه ي خواب؟!
برچسب ها : خواب ,چنين ,دنياي ,نامه ,دنياي خواب ,خواب ديدم